Close

D.M. Successor List

SL NO. DM NAME FROM TO
1 Sri S.P. Seth 09.05.81 18.06.82
2 Sri Anil Kumar 19.06.82 21.10.82
3 Sri Anil Kumar 03.12.82 13.12.82
4 Sri M. Kumar 14.12.82 25.04.83
5 Sri Banshidhar Singh 20.05.83 27.06.84
6 Sri Ramesh Chandra Prasad 28.06.84 08.08.84
7 Sri Phul Singh 09.08.84 16.08.84
8 Sri Banshidhar Singh 17.08.84 11.05.85
9 Sri Phul Singh 12.05.85 02.06.86
10 Sri Alok Kumar Sinha 03.06.86 17.07.88
11 Sri Shivraj Ashtana 18.07.88 09.07.89
12 Sri Ashok Sinha 10.07.89 26.12.89
13 Sri Raghuraj Singh 27.12.89 26.04.90
14 Sri Rajesh Gupta 27.04.90 21.09.91
15 Sri Brajkishore Karan 22.09.91 23.10.91
16 Sri Ajay Kumar 24.10.91 11.11.92
17 Sri K.P. Ramaiya 12.11.92 31.05.94
18 Sri R.N. Prasad 01.06.94 20.09.95
19 Md. Vashimuddin Ahmad Anjum 21.09.95 06.11.96
20 Sri Rajendra Prasad 07.11.96 03.12.97
21 Md. Anjar Hasan 04.12.97 02.07.98
22 Sri Sunil Barthwal 03.07.98 02.05.99
23 S.M. Shamimuddin Ahmad 03.05.99 11.07.99
24 Sri Liyan Kunga 17.08.99 19.12.99
25 Sri Sabhapati Prasad Kushwaha 20.12.99 05.09.2K
26 Sri Arun Kumar Shrivastawa 05.09.2K 27.10.01
27 Sri S.M. Shamimuddin Ahmad 02.11.01 04.04.04
28 Sri Chaitanya Prasad 05.04.04 08.06.04
29 Sri S.M. Shamimuddin Ahmad 15.06.04 30-06-04
30 Sri Prem Singh Meena 22.07.04 20.12.05
31 Sri Hem Chandra Jha 21.12.05 13.10.06
32 Sri Rajesh Kumar 15.10.06 07.09.08.
33 Sri Atish Chandra 07.09.08 05.01.09
34 Sri Birendra Prasad Yadav 05.01.09 14.02.11
35 Sri Minhaj Alam 14.02.11 19.08.11
36 Sri Ajay Kumar (Additional Charge) 19.8.11 16.10.11
37 Sri Minhaj Alam 17.10.11 09.04.12
38 Sri Upendra Kumar 09.04.12 04.10.12
39 SRI Srawan Kumar Pansari(Additional Charge) 05.10.12 02.12.12
40 Sri Upendra Kumar 03.12.12 29.08.13
41 Sri Gopal Meena 30.08.13 28.05.15
42 Sri Abrar Ahmad Quamar (Additional Charge) 28.05.15 20.07.15
43 Sri Gopal Meena 20.07.15 02.08.15
44 Shri Laxmi Prasad Chauhan 02.08.15 10.8.15
45 Sri Abrar Ahmad Quamar (Additional Charge) 10.08.15 11.08.15
46 Md. Sohail 11.08.15