Police

No. Of POLICE STATION: 16

No. Of OP : 08
SL.NO. NAME OF POLICE STATION MOBILE NO OP MOBILE NO
1 MADHEPURA THANA 9431822774 PARMANANDPUR 8877429648
2  SINGHESWAR THANA 9431822773 BHARAHI 9431822774
3 GAMHARIYA THANA 9431822768 BHATNI 8809063877
4
GHELARDH THANA
9431822763
BELARI
993192665
5
SHANKARPUR THANA
9431822769
RATWARA
94318227664
6
MURLIGANJ THANA
9431822772
PHULAUT
7544077492
7
KUMARKHAND THANA
9431822771
ARRAR
8294911665
8
SRINAGAR THANA
9431822762
MITHAI
9504450388
9
MAHILA THANA
9471653188


10
UDAKISHUNGANJ THANA
9431822767


11
CHAUSA THANA
8294911665


12
ALAMNAGAR THANA
9431822765


13
BIHARIGANJ THANA
9431822766


14
PURAINI THANA
9431822761


15
GWALPARA THANA
9473191720


16
S C/ ST THANA
9472849271