Close

D.B.N. 474 dated 17-10-19 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-47/2016 Md. Esmael father -Shekh Rahim, police station-Alamnagar, Madhepura vs. State and Shekh Jainul father-self Sheikh Karamat, police station-Almanagar, Madhepura .

D.B.N. 474 dated 17-10-19 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-47/2016 Md. Esmael father -Shekh Rahim, police station-Alamnagar, Madhepura vs. State and Shekh Jainul father-self Sheikh Karamat, police station-Almanagar, Madhepura .
Title Date View / Download
D.B.N. 474 dated 17-10-19 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-47/2016 Md. Esmael father -Shekh Rahim, police station-Alamnagar, Madhepura vs. State and Shekh Jainul father-self Sheikh Karamat, police station-Almanagar, Madhepura . 18/10/2019 View (1 MB)