बंद करे

राजस्व

ऑपरेशन दखल देहानी
प्रखंडवार प्रपत्र 1,2,3
बिहारीगंज प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
चौसा प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
घेलाढ़ प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
ग्वालपारा प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
शंकरपुर प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
मधेपुरा प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
सिंघेश्वर प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
मुरलीगंज प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
गम्हरिया प्रपत्र I,II,III
कुमारखंड प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
पुरैनी प्रपत्र I,II,III
उदाकिशुनगंज प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III
आलमनगर प्रपत्र I प्रपत्र II प्रपत्र III