बंद करे

जिला नियंत्रण कक्ष

Help Line NO.  1950/18003456310
AC Name S.T.D CODE Tel. No. PC
70-Alamnagar 06476 222915 Madhepura
71-Bihariganj 06476 222914
73-Madhepura 06476 222911
74-Sonbarsa 06478 222141,222142,222146
75-Saharsa 06478 222150,222157,222160,222159
77-Mahishi 06478 222171,222172,,222173,222174
72-Singheshwar 06476 222912 Supaul