बंद करे

जनसांख्यिकी

 

क्षेत्रफल   17,87 Sq Km राजस्व विभाग      1
तहसील    13
    ग्राम पंचायत   170
नगरपंचायत   1 नगरपालिका   1
जनगणना   11 गाँव   449