Close

D.B.NO. 442 dated 29-07-22 | Filing Dismissed Ribhijan case no.-67/2016 Saheshwar Mandal,Father Late-Gandev Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana-Puraini, Madhepura Vs. Gajendra Mandal, Father-Late Jhaksu Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana- Purani, Madhepura .

D.B.NO. 442 dated 29-07-22 | Filing Dismissed Ribhijan case no.-67/2016 Saheshwar Mandal,Father Late-Gandev Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana-Puraini, Madhepura Vs. Gajendra Mandal, Father-Late Jhaksu Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana- Purani, Madhepura .
Title Date View / Download
D.B.NO. 442 dated 29-07-22 | Filing Dismissed Ribhijan case no.-67/2016 Saheshwar Mandal,Father Late-Gandev Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana-Puraini, Madhepura Vs. Gajendra Mandal, Father-Late Jhaksu Mandal, Aurai, Tola-Chenghai, Thana- Purani, Madhepura . 01/08/2022 View (422 KB)