Close

D.B.No.122 dated 21-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-42/2016 Khushar Sah Father- Late Bala Singh, Auraiya, Police Station-Purani, Madhepura vs. Mrs. Shyama Devi, Husband -Late Ramcharitra Sah, Police Station-Purani, Madhepura .

D.B.No.122 dated 21-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-42/2016 Khushar Sah Father- Late Bala Singh, Auraiya, Police Station-Purani, Madhepura vs. Mrs. Shyama Devi, Husband -Late Ramcharitra Sah, Police Station-Purani, Madhepura .
Title Date View / Download
D.B.No.122 dated 21-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-42/2016 Khushar Sah Father- Late Bala Singh, Auraiya, Police Station-Purani, Madhepura vs. Mrs. Shyama Devi, Husband -Late Ramcharitra Sah, Police Station-Purani, Madhepura . 13/05/2020 View (2 MB)