Close

D.B.No.121 dated 15-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-125/2016 Sitaram Sah vo Pappu Sah Father-Late Phuleshwar Sah, Thana-Purani, Madhepura Vs. State, Circle Officer, Purani, Thana-Purani, Madhepura .

D.B.No.121 dated 15-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-125/2016 Sitaram Sah vo Pappu Sah Father-Late Phuleshwar Sah, Thana-Purani, Madhepura Vs. State, Circle Officer, Purani, Thana-Purani, Madhepura .
Title Date View / Download
D.B.No.121 dated 15-04-20 | Filing Dismissal Ribhijan Case No.-125/2016 Sitaram Sah vo Pappu Sah Father-Late Phuleshwar Sah, Thana-Purani, Madhepura Vs. State, Circle Officer, Purani, Thana-Purani, Madhepura . 16/04/2020 View (1 MB)